φόρτωση...
Προσοχή! Εδώ δημοσιεύεται μια αυτόματη μετάφραση του User Agreement στη γλώσσα σας. Η αγγλική έκδοση της Συμφωνίας Χρήστη είναι διαθέσιμη και έχει νομική ισχύ. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για να διαβάσετε την αγγλική έκδοση.

Συμφωνία Χρήστη

1. Ένας ιστότοπος που φιλοξενείται σε αυτόν τον τομέα παρέχει τις υπηρεσίες του σε εγγεγραμμένους χρήστες σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιαδήποτε ρήτρα της παρούσας Συμφωνίας, οδηγίες ή αλλαγές, ή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλούμε να αφήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

2. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν". Οποιεσδήποτε αξιώσεις του χρήστη σχετικά με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας δεν λαμβάνονται υπόψη. Δεν εγγυόμαστε την απουσία σφαλμάτων. Δεν αποζημιώνονται ζημίες.

3. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται αδιάλειπτη λειτουργία, δεν δίνουμε προειδοποιήσεις για τυχόν αποτυχίες ή προβλήματα.

4. Ο ιστότοπος μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την περιοδική ανάγνωση αυτών των κανόνων. Η παρούσα συμφωνία και άλλες αρχές πολιτικής που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο παρέχουν μια πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ εσάς και αυτού του δικτυακού τόπου και διέπουν τη χρήση αυτών των υπηρεσιών.

5. Επιβεβαιώνετε ότι είστε ήδη 14 ετών και έχετε όλα τα δικαιώματα (ή με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα) για να εκπληρώσετε όλους τους όρους, τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις και τις εγγυήσεις που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία και μπορείτε να εκπληρώσετε όλες αυτές τις προϋποθέσεις.

6. Ο χρήστης εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται κατά την εγγραφή και την απουσία τυχόν αξιώσεων τρίτων.

7. Ο χρήστης συμφωνεί να μεταφέρει τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία θα αποθηκευτούν μαζί μας κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας. Οι διακομιστές αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων μπορούν να βρίσκονται σε οποιαδήποτε χώρα, ανεξάρτητα από τη χώρα του χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα των Ρώσων χρηστών αποθηκεύονται στο διακομιστή στο ρωσικό κέντρο δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα ίδια για όλα τα έργα μας. Η τρέχουσα λίστα των έργων που εργάζονται με μια ενιαία βάση δεδομένων χρηστών είναι διαθέσιμη στη σελίδα ″Σχετικά με εμάς″. Ο κατάλογος των έργων μας μπορεί να αλλάξει.

8. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα (πλήρες όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορούν να προσπελαστούν από το χρήστη που τον κάλεσε.

9. Η αυτο-καταχώρηση των παραπομπών από τους χρήστες, καθώς και η οικονομική αλληλεπίδραση με τις προσκληθείσες παραπομπές απαγορεύεται.

10. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει όλα τα έξοδα και τα έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειές του (π.χ. αποζημίωση για οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο δημοσιεύτηκε από τον χρήστη ή αποζημίωση για ζημιά που προκλήθηκε από απάτη).

11. Ο χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα και νόμους.

12. Εάν οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας είναι ασαφείς ή αόριστες, αυτό ερμηνεύεται αποκλειστικά υπέρ του τόπου. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή διαφωνιών, ο χρήστης αναλαμβάνει να λάβει διευκρινίσεις επικοινωνώντας με την νομική υπηρεσία μας.

13. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε χρήστη μονομερώς, χωρίς να εξηγεί τους λόγους.

14. Η τήρηση όλων των οδηγιών που δημοσιεύονται στις λειτουργικές σελίδες αυτού του ιστότοπου είναι υποχρεωτική!

15. Ο χρήστης συμφωνεί να μην καταφύγει σε μεθόδους που παρακάμπτουν ή παραβιάζουν τις οδηγίες του ιστότοπού μας.

16. Η υπηρεσία μας μπορεί να χρεώσει επιπλέον χρεώσεις για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

17. Η πολιτική απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Χρήσης και δεν μπορεί να εξεταστεί χωριστά. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πολιτική Απορρήτου.

Προσοχή! Εδώ δημοσιεύεται μια αυτόματη μετάφραση του User Agreement στη γλώσσα σας. Η αγγλική έκδοση της Συμφωνίας Χρήστη είναι διαθέσιμη και έχει νομική ισχύ. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για να διαβάσετε την αγγλική έκδοση.

Παρακαλείστε να σημειώσετε

Σας έστειλε ένα σύνδεσμο για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε το φάκελο Spam. Εάν ξαφνικά το μήνυμα μπήκε σε αυτόν το φάκελο, κάντε κλικ στο ″Do not Spam! ".

Αν δεν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σύνδεσμο προς ενεργοποίηση εντός της επόμενης στιγμής, κάντε κλικ εδώ:

Παρακαλώ περιμένετε sec.

Αν αυτή η προσπάθεια αποτύχει επίσης, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εγγραφή.